DE VOORDELEN EN DE NADELEN VAN DE PRIKKLOK

De badging is een investering op lange termijn voor een bedrijf. Het is altijd essentieel voor een werkgever om goed de pro’s en de contra’s af te wegen met betrekking tot een investering in materiaal voor men begint aan een aankoopproces. Het systeem is een oplossing voor het verbeteren van personeelsbeheer, zijn sterke punten zijn nauw verbonden aan de specifieke noden van deze dienst:

VOORDELEN

HET BEHEREN VAN GEGEVENS VERBETEREN

De verzamelde gegevens maken het mogelijk om aanpassingen aan te brengen in het beheer van planningen, afwezigheden, overuren en andere. Deze optimalisatie van taken brengt bij aan het verbeteren van de prestaties van elk individu, en dus op deze van het bedrijf.

ALLES IS GEAUTOMATISEERD EN GEÏNTEGREERD

Het verzamelen van werkuren, het bereken van overuren, verlof, afwezigheden en het betalen van salarissen is nu geautomatiseerd. Het geheel van gegevens zijn geïntegreerd in de software verbonden met de prikklok: tijdsbestedings software, tijdsbeheer, boekhouding,…

VERZAMELEN VAN PERFECT GEORGANISEERDE INFORMATIE

Alle informatie kan makkelijk worden bijgewerkt en methodisch worden voorbereid voor een controle van de arbeidsinspectie. Het bedrijf kan zonder moeite uitgebreide en gestructureerde gegevens geven over de werkuren van de werknemers of over de gedetailleerde betaling van elkeen, over een korte periode of lange periode.

GEEN MENSELIJKE FOUTEN

Het verzamelen van gegevens over de werkuren wordt niet manueel gedaan. Één eenvoudige verificatie kan gedaan worden om de twijfel te ontnemen als de werknemer in een fout gelooft.

AANPASBARE WAARSCHUWINGEN

U kunt op de hoogte worden gesteld van alle abnormaliteiten op het gebied van: te laat komen, een afwezigheid, een ongeval,…

LAAT KOMEN EN MISBRUIK VERMINDERD

De werknemers zijn er zich van bewust dat hun uren en hun locatie zichtbaar zijn en proberen hun werkuren beter te respecteren

EENVOUD VAN GEBRUIK

De werknemer hoeft enkel te badgen om zijn werkuren te registreren

VOLLEDIG VERZAMELDE INFORMATIE

Vooral als de tijdsbestedings software geïntegreerd is in de prikklok is het efficiënt

NADELEN

DE IDENTITEITSCONTROLE VIA DE PRIKKLOK

Het enige systeem dat bedrog uitsluit is het biometrisch systeem dat vereist dat de werknemer een lichaamsdeel moet gebruiken om zijn uren te prikken. De andere systemen (QR-Code, badges, kaarten, bieper, smartphones,…) zijn spijtig genoeg moeilijk om te controleren omdat niets voorkomt het apparaat wordt gebruikt van een andere werknemer om te prikken in zijn plaats. Het is dus op vertrouwen en op de werknemers dat met zich moet baseren

ZICH INFORMEREN OVER DE WETTELIJKE BEPALINGEN

Het beschermen van de waardevolle gegevens in het apparaat. Aangezien het om persoonlijke gegevens gaat, kan het openbaar maken ervan resulteren in juridische straffen. Een samenvatting van deze wettelijke bepalingen is hier beschikbaar

HET KIEZEN VAN DE PRIKKLOK DIE BIJ U NODEN PAST

Het is belangrijk een tijdsbestedings software te kiezen die het werk van de personeelsafdeling optimaliseert op basis van de activiteit en de gegevens die u moet verzamelen, dat kan moeilijk zijn. Hier zijn enkele tips over hoe u uw tijdklok kunt kiezen

RISICO OP EEN TECHNISCHE FOUT

Bij het falen van de GPS, de ontvangst of de Wifi, zal het systeem blokkeren. In dat geval moet u ervoor zorgen dat de applicatie die u gebruikt zorgt voor een offset-synchronisatie van gegevens en dat deze zeker niet verloren gaan

ZORGEN BIJ VERLIES/ VERGETEN VAN DE TOOL

In het geval van elektronische badges kan het vergeten of verliezen van een badge storingen veroorzaken. Men moet dan manueel de informatie inbrengen, of een nieuwe badge bezorgen aan de betrokken persoon, wat een extra kost voor het bedrijf zal betekenen. In het geval van HIT-Clock zal dit probleem alleen voorkomen als men zijn smartphone vergeet

SLECHT GEZIEN DOOR WERKNEMERS

De werknemers beschouwen dit systeem als een bewakingsapparaat. Hun informeren over het werkelijk gebruik van de prikklok is dus de beste manier om zaken te verduidelijken tussen de werknemer en de werkgever, om zo conflicten te voorkomen. Daarom hebben we een artikel geschreven die hier beschikbaar is : de badging gezien door medewerkers