DE WETTELIJKE VERPLICHTINGEN VERBONDEN MET DE PRIKKLOK EN DE BADGING

In België

In België is de prikklok niet verplicht. Daarom moeten werkgevers de werkuren van de werknemers verifiëren en melden. Daarom kunnen we terugvallen op controle oplossingen voor werkuren, zoals hier, de prikklok en de tijdsbestedings software (die nauw met elkaar verbonden zijn).

Bij de gebruiken van een van deze systemen is het bedrijf verplicht om het aan de CBPL (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) te melden. Het bedrijf zal dus zijn doelstellingen met betrekking tot het gebruik van dit type controle moeten definiëren en verantwoorden. In bepaalde specifieke gevallen moet de werkgever toestemming vragen aan de werknemer om zijn informatie te verzamelen.

In het geval van een biometrische prikklok, waarbij de werking rust op het gebruik van een lichaamsdeel van een werknemer om zich te identificeren, is een schriftelijke toestemming van een werknemer noodzakelijk.

Elke werkgever is verplicht om de werktijden van zijn werknemers vast te leggen, ongeacht of deze binnen of buiten het terrein van het bedrijf werken. Dit omvat prikken van de uren bij het inkomen en uitgaan van elk personeelslid elke dag. Kaderleden van het bedrijf die in aantal dagen worden betaald en niet in uren, moeten ook prikken. Alleen werknemers in de landbouw en die in het transport zijn niet onderworpen aan deze reglementering. Het is vrij voor de werkgever om het systeem voor tijdsregistratie te kiezen die bij hem past.

De installatie van een badging systeem vereist de afgifte van een verklaring van gebruik bij de CNIL (Franse nationale commissie voor informatica en vrijheden). Daarna moeten de afgevaardigden van het personeel en het Comité voor hygiëne, veiligheid en arbeidsomstandigheden worden geïnformeerd. En tot slot zal er geschreven worden om werknemers te informeren. Medewerkers zullen met name op de hoogte zijn van de wettelijke basis van de installatie van het apparaat, de bewaartijd van de gegevens, de ontvangers van de gegevens, het recht op toegang en rectificatie van gegevens, het recht op bezwaar wegens legitiem en de mogelijkheid een ​​klacht in te dienen bij de CNIL.

Hoe zit het met gegevens?

De informatie verkregen door de prikklok moet veilig worden bewaard. Enkel de bevoegde personeelsleden, met name zij van personeelszaken, mogen toegang hebben tot de tijdsbestedings software.

Hoe zit het met een claim?

De betwisting van het aantal werkuren van een werknemer kan in der minne worden geregeld door de gegevens te verifiëren die zijn vastgelegd door het badgesysteem. Als het geschil blijft, zal de zaak moeten worden berecht voor de rechters van het tribunaal.

In Frankrijk

In Luxemburg

In Luxemburg is het gebruik van een prikklok meer gereglementeerd. Inderdaad, bij het gebruik van dergelijk systeem moet het bedrijf een aanvraag doen bij de CNPD (Commission Nationale pour la Protection des Données). Dit zal de reden van het bedrijf analyseren om de implementatie van het systeem te accepteren of niet. De voorschriften zijn streng en worden alleen geaccepteerd als systemen in een van de volgende gevallen:

  • Indien het nodig is voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers (bijvoorbeeld, een chauffeur voor een geldtransportbedrijf, een juwelier, een bank, een bedrijf van chemische en/ of toxisch producten…)
  • Ter bescherming van de activa van de onderneming (bijvoorbeeld toezicht op de goederenvoorraad, tegen diefstal)
  • Voor de controle van het productieproces betreffende machines (bijvoorbeeld een geautomatiseerde assemblagelijn voor elektronische circuits)
  • Voor tijdelijke controle op de productie of de prestaties van de werknemer, waarbij een dergelijke maatregel de enige manier is om de exacte berekening te bepalen
  • In het kader van een werkorganisatie volgens het mobiele schema in overeenstemming met de arbeidswetgeving. “(bijvoorbeeld een werkgever die controle wil hebben over de werkuren en het tijdstip van aanwezigheid van zijn werknemers op de werkvloer).
  • Als onderdeel van een werkende organisatie volgens het mobiele schema in overeenstemming met de arbeidswetgeving. “(Bijvoorbeeld een werkgever die de werktijden en het tijdstip van aanwezigheid van zijn werknemers op de werkplek wil beheersen).