HET KIEZEN VAN DE PRIKKLOK DIE BIJ U ACTIVITEITEN PAST

Een prikklok als oplossing installeren in een bedrijf is een keuze. De effectiviteit van deze tool moet ook in acht worden genomen. Deze laatste heeft geen nut als het niet samengaat met een goede software die in staat is te voldoen aan al uw verwachtingen en entiteiten. Voor goed een model te kunnen kiezen zijn hier enkele tips.

1. Identificeer uw echte behoeften

Een prikklok software moet alle nodige informatie gebruiken voor een goed team management. Het moet ook administratieve taken vereenvoudigen, het is te zeggen codering van gegevens automatiseren zodat dat manueel niet meer nodig is. De informatie die de software verzamelt moet overeenkomen met uw activiteit en de grote van uw bedrijf:

  • Is de geolocatie van de werknemer belangrijk op het moment van het prikken?
  • Ik heb rondtrekkende werknemers, laat het systeem toe de gegevens op te slaan bij een verplaatsing of kan dat enkel in het bedrijf?
  • We hebben 15 werknemers, kan ik controleren of het prikken is gedaan door de juiste persoon, kan een ander systeem dan het biometrische dit doen

Het is aangeraden een evolutieve tijdsbestedings software te kiezen, toegankelijk en eenvoudig in gebruik

Niet alle bedrijven hebben dezelfde verwachtingen. De tijdmanagement software moet gekozen worden in functie van de organisatie van het bedrijf.

Hier is een lijst met verwachtingen die u zou kunnen hebben, afhankelijk van uw behoeften:

  • Ik wil het berekenen van de overuren automatiseren
  • Er zijn te veel misverstanden over het nemen van verlof, het werk is slecht verdeeld door een afwezigheid, ik wil een systeem die me toelaat duidelijk verlofdagen te tonen om de taken zo goed mogelijk te verdelen
  • De persoon die verantwoordelijk is voor personeelszaken verliest te veel tijd bij het inbrengen van de uren voor elke werknemer, ik verlies veel geld aan deze taak. Ik wil voorkomen dat ze haar tijd blijft verspillen
  • Ik heb vertrouwen in mijn werknemers, ik wil geen systeem dat duurder is en een lichaamsdeel gaat gebruiken voor de identificatie

U zult uw keuze dus richten op bepaalde soorten systemen:

  • Bijvoorbeeld, sommige zijn eenvoudig in gebruik, de andere daarentegen zijn geavanceerder en laat toe overuren, parttimers en veel meer verwerken. Sommigen stellen ook voor om de compensators te behandelen, RTT’s en de verwerving van verlof.
  • De digitale en mechanische prikklokken zijn geschikt voor kleine bedrijven, omdat een manuele tussenkomst nodig is. De biometrische badging, is ondertussen meer uitgebreid en past voornamelijk in een zeer groot bedrijf. Inderdaad, dit systeem zorgt voor meer veiligheid bij het controleren van de identiteit van de persoon die de toegang tot bepaalde delen van de bedrijf heeft

2. Identificeer uw verwachtingen

3. Koppel uw budget aan uw behoeften en verwachtingen

Zoals hierboven gezegd, de grote van uw bedrijf, de functies die u nodig hebt en wat u extra wilt integreren, de prijs van het systeem dat u gaat gebruiken. Vervolgens moet worden bepaald of uw verwachtingen verenigbaar zijn met uw budget.

Bijvoorbeeld, een biometrisch systeem kost meer dan een mobiele applicatie, maar voldoet niet aan dezelfde behoefte. Het zal eerder worden gebruikt in zeer grote bedrijven die geen identiteiten of toegang tot gebouwen kunnen beheren, terwijl de mobiele applicatie wordt gebruikt voor bedrijven met werknemers die voortdurend op verplaatsing zijn