Op welke manier registreren we de prestaties?

VIA EEN PAPIEREN ONDERSTEUNING OM DAARNA TE CODEREN IN ERP MANAGEMENT SOFTWARE

(Hit-Office of andere)

 • CODEREN VIA DAGELIJKS WERKVERSLAG (CODERING DAG PER DAG EN VAN MAN TOT MAN)

 • CODEREN VIA EEN PERSOONLIJKE PLANNING

  (codering van de dag van alle mannen met één enkele opdracht)

 • VEREIST HANDMATIGE CODERING

  (in HIT-Office of anders)

VIA DE TIJDSREGISTRATIE START-STOP VAN HIT-CLOCK

 • TIJDREGISTRATIE VIA EEN QR-CODE VAN EEN WERF

  (Start-Stop-functie)

 • Geolokaliseerde toepassing

  om te weten op welke werf de werknemer is.

 • RECUPEREER DE PRESTATIES

  in Hit-Tracking en overdracht aan HIT-Office.

 • GEEN MANUEEL GECODEERDE UREN ZIJN TOEGEVOEGD

 • TIJDSREGISTRATIE VAN DE UREN VAN DE WERKNEMER

  Onmiddellijk op smartphone of tablet

 • GLOBALE EN GEDETAILLEERDE TIJDSREGISTRATIE VAN DE WERF

  (mogelijkheid om de uren te registreren op de werf en op zijn taken)

 • TIJDSREGISTRATIE VAN DE UREN VAN HET GEHEEL TEAM

 • GEEN CODERING NODIG OP KANTOOR

  (er kunnen nog steeds correcties worden aangebracht in HIT-Office)

 • OVERZICHT VAN DE PRESTATIES EN WINSTGEVENDHEID VAN DE WERF ALLE DAGEN UP TO DATE

 • BADGING SYSTEEM

  in een voertuig of direct op de werf (terminal)

 • NAUWKEURIGE MOBILITEITSBEREKENING

  (bestuurder – passagier)

 • NAUWKEURIGE BEREKENING VAN DE TIJD DIE OP DE WERF WERD DOORGEBRACHT

  (Aandachtspunten)

 • GEGEVENS EXPORTEREN

  Via HIT-Office of andere software voor gegevensbeheer

 • GEEN ENKELE CODERING OM UIT TE VOEREN

  (behalve om correcties aan te brengen)